Terug naar de basis


In veel bedrijven is sprake van undermanagement - er is een gebrek aan dagelijkse leiding, regie, feedback en support voor medewerkers van hun directe leidinggevenden.Veel leiders, managers en leidinggevenden besteden zo weinig tijd aan de basics van het managen van hun mensen, dat ze het eigenlijk verleerd zijn.

Omdat het leidt tot suboptimale resultaten, is undermanagement schadelijk voor zowel de organisatie en de medewerkers als voor de stakeholders. Het is een direct gevolg van een aantal hardnekkige en op consensus gebaseerde mythes. Veel van deze mythes hebben geleid tot een te zachte opstelling van het management dat zich schikt in een louter faciliterende rol en soms zelfs helemaal terugtreedt. Ook hebben veel mythes ertoe geleid dat managers geen vervelende besluiten meer durven nemen en kool en geit willen sparen. In plaats daarvan moeten managers niet bang zijn om hard op te treden en beseffen dat medewerkers gewoon ondersteuning, sturing en regie nodig hebben.

De manager moet weer durven leidinggeven. Om die rol te hervinden moet hij er onder meer een gewoonte van maken om elke dag te managen; kwesties met personeelsleden individueel aan te pakken; van accountability een echt proces maken en mensen vertellen wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Managers doen kortom veel te weinig wat ze geacht worden te doen: mensen managen.

Bron: managementsite.nl